Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 gelden strengere regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen de Europese Unie gelden deze strengere regels, die gevolgen hebben voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging.

Trekvogels heeft in kaart gebracht hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Daarbij gaat het om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt met deze gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? Onze leden kunnen ervan uitgaan dat zorgvuldig met onze ledendata wordt omgegaan en dat deze alleen voor specifieke doeleinden worden gedeeld. Zo delen we bijvoorbeeld specifieke data met de KNKV t.b.v. de competitie. Om aan deze vernieuwde wetgeving te voldoen, hebben we meerdere acties genomen waaronder het opstellen van een privacy verklaring. In deze verklaring is beschreven hoe we met deze gegeven omgaan en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt

Bekijk hier de Privacy Verklaring